Szkolenie okresowe do kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie okresowe

Szczecin

Cena : 250 zł

Nowogard

Cena : 350 zł

CZAS TRWANIA KURSU

  • część teoretyczna: 5 bloków tematycznych po 7 godz.
Razem: 35 godz.

OPIS KURSU

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E.

Niniejsze szkolenie przeznczone jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r. oraz dla osób przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, tj. dla tych którym upływa okres 5 lat od odbycia kwalifikacji wstępnej.

Zadaniem tego kursu jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić. Szkolenie kończy się wydaniem Świadectwa kwalifikacji zawodowej, które wpisuje się w prawo jazdy w poz. 12.

Jak wygląda egzamin na kwalifikacje?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem ( egzaminem państwowym). Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.