Kurs prawa jazdy kat. C+E

Information

Prawo jazdy kat. C+E do kierowania zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą (naczepą), a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami.

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C+E jest:

 • posiada prawo jazdy kategorii C
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria CE)

Kurs podstawowy

Szczecin

Cena : 1690 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

Nowogard

Cena : 1790 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne - 25 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • materiały szkoleniowe


Kurs rozszerzony

Szczecin

Cena : 2290 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

Nowogard

Cena : 2390 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne - 35 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • materiały szkoleniowe


Kurs indywidualny

Szczecin

Cena : 2000 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

Nowogard

Cena : 2100 zł
Cena 1 godziny jazd: 80 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne - 25 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • materiały szkoleniowe

PKK

Jak rozpocząć kurs?

1.

Po pierwsze!

Kursant udaje się do lekarza ( w przypadku kat. C także do psychologa) w celu zrobienia badań. Udaj się do Nauki Jazdy DARO w celu pobrania skierowania na badania lekarskie.

2.

Po drugie!

Udajemy się do Wydziału Komunikacji z wymaganymi dokumentami: badaniami lekarskimi lub psychologicznymi, wypełnionym wnioskiem, zdjęciem (takie jak do dowodu osobistego), dokumentem tożsamości i zgodą rodziców ( w przypadku nieukończenia 18 lat).

3.

Po trzecie!

Z nr PKK kursant udaje się do Nauki Jazdy DARO aby zapisać się na kurs na wybraną kategorię. Kursant otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne.

4.

Po czwarte!

Po zakończeniu części praktycznej kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego . Po jego pozytywnym zaliczeniu, profil zostaje zaktualizowany i może już zapisać się na egzamin państwowy.

5.

Po piąte!

Z nr PKK oraz dowodem tożsamości kursant udaje się do wybranego WORD-u i po dokonaniu opłaty ustala termin egzaminu. Po zaliczeniu egzaminu WORD uzupełnia profil. Następnym etapem są procesy związane z odbiorem dokumentu.

6.

Po szóste!

Aby wniosek o wydanie prawa jazdy został przyjęty należy dokonać wpłaty w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkani.