Kurs prawa jazdy kat. A2

Information

Prawo jazdy na kat. A2 upoważnia do prowadzenia motocykla o mocy nieprzekraczającej 35 kW, oraz na motocykle trójkołowe o mocy nie większej niż 15kW.

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A2 jest:

 • ukończenie wymaganego wieku: 17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów (egzamin państwowy po ukończeniu 18 roku życia)
 • posiadanie zgody rodzica lub opiekuna
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria A)

Wybierasz naszą szkołę – dlaczego???

Posiadamy profesjonalne urządzenie do pomiaru prędkości (PMP3-2) identyczne jak w WORD.

NIE!!! - dla szkół, w których pomiar odbywa się poprzez użycie „stopera, telefonu” to pomiar nie rzetelny i nie prawdziwy, nie zgodny z ustawą o szkoleniu i egzaminowaniu.


Kurs podstawowy

Szczecin

Cena : 1500 zł
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

Nowogard

Cena : -
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne - 20 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • materiały szkoleniowe


Kurs rozszerzony

Szczecin

Cena : 1800 zł
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

Nowogard

Cena : -
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

W cenie kursu zapewniamy:

 • zajęcia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych
 • zajęcia praktyczne - 30 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • materiały szkoleniowe


Kurs bez teorii

Szczecin

Cena : 1300 zł
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

Nowogard

Cena : -
Cena 1 godziny jazd: 60 zł

Warunkiem przystąpienia do tego kursu jest zdanie egzaminu państwowego teoretycznego w WORD.

Przed przystąpieniem do egzaminu wymagane jest uzyskanie nr PKK. Osoba samodzielnie przygotowuje się do tego egzaminu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego, kursant wybiera szkołę nauki jazdy, w której chce uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

W cenie kursu zapewniamy:
 • zajęcia praktyczne - 20 godzin zegarowych
 • 1 godzina egzaminu praktycznego

PKK

Jak rozpocząć kurs?

1.

Po pierwsze!

Kursant udaje się do lekarza ( w przypadku kat. C także do psychologa) w celu zrobienia badań. Udaj się do Nauki Jazdy DARO w celu pobrania skierowania na badania lekarskie.

2.

Po drugie!

Udajemy się do Wydziału Komunikacji z wymaganymi dokumentami: badaniami lekarskimi lub psychologicznymi, wypełnionym wnioskiem, zdjęciem (takie jak do dowodu osobistego), dokumentem tożsamości i zgodą rodziców ( w przypadku nieukończenia 18 lat).

3.

Po trzecie!

Z nr PKK kursant udaje się do Nauki Jazdy DARO aby zapisać się na kurs na wybraną kategorię. Kursant otrzymuje niezbędne materiały dydaktyczne.

4.

Po czwarte!

Po zakończeniu części praktycznej kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego . Po jego pozytywnym zaliczeniu, profil zostaje zaktualizowany i może już zapisać się na egzamin państwowy.

5.

Po piąte!

Z nr PKK oraz dowodem tożsamości kursant udaje się do wybranego WORD-u i po dokonaniu opłaty ustala termin egzaminu. Po zaliczeniu egzaminu WORD uzupełnia profil. Następnym etapem są procesy związane z odbiorem dokumentu.

6.

Po szóste!

Aby wniosek o wydanie prawa jazdy został przyjęty należy dokonać wpłaty w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkani.